Fiske i Gräsmark

Fiskeregler


  • Endast fiske med handredskap.
  • Öringfiske i rinnande vatten förbjudet 1september-31 december.
  • Fiskeförbud i Sågbäcken, Tossebergsbäcken och Borrälven.
  • Minimimått för öring är 25 cm.
  • Fiskerättsägare får använda fasta redskap inom respektive hemman.
  • Nätförbud i Tostebolstjärnarna, Lilla och Stora Örsjön, Svarttjärn, Rämmestjärn, Rinttjärn, Tihola, Halltjärn, Skallbergssjön, Stentjärnarna.
  • Ungdomar under 16 år fiskar gratis (gäller ej put and take).
  • Vid brott mot våra regler och bestämmelser så tar vi ut en tillsynsavgift på 500kr.


fisketillsyn

Våra fiskevatten bevakas kontinuerligt av fisketillsyningsmän.

 © 2009 Fiske i Gräsmark . Valid CSS & XHTML. Template design by Arcsin

Bra att veta

Biotopvård

Länkar