Fiske i Gräsmark

Kymmenprojektet

Kymmenprojektet färdigställdes 1987 och innebar att vattendragen Rottnan, Granån och Kymsälven leddes över i sprängda tunnlar genom sjön Kymmen till sjön Rottnen och Kymmens kraftverk. Sjön Kymmen sänks upp till 7 meter på vintern.


Skallbergsdammen i Rottnan med minimitappning på 0,9 M3/S på bilden. 
Medelvattenföringen var på platsen innan dammen byggdes 7,1 kubikmeter per sekund.Länkar mm,vattendomar, källa: SMHI

Regeringsbeslut-81

Vattendom-86A Vattendom-86BVattendom-86CVattendom-86DVattendom-86EVattendom-86F Vattendom-86G

Vattendom-87 Vattendom-88 Protokoll-95 Vattendom2006

Vattenföring

Kymmensystemet

Gruppreklam-84

Kymmenprojektet på Wikipedia

Dammluckan öppnas efter ett skyfall då överledningstunneln till Kymmen inte sväljer undan mer än 10 kubikmeter i sekunden. På bilden går det 32 kubikmeter i sekunden genom dammluckan plus minimitappningsröret på 0,9 kubik.

 

rottnadalen

Rottnadalen ovanför Skallbergsdammen 1986. På bilden syns fångdammen lite uppströms innan dalgången vattenfylldes. När magasinet är helt fyllt sträcker det sig ca 14 km uppströms och innehåller 9,6 miljoner kubikmeter vatten. Högsta dämningsgräns är 195,8 möh.

 

Tappningsbestämmelser


Rottnan och Granån har minimitappning på resterande naturliga sträckning ner till sjön Rottnen. Kymsälven är torrlagd under en del av året.

Kymsälven

  • 1 januari - 30 april: noll
  • 1 maj - 14 maj: 50 liter per sekund
  • 15 maj - 15 september: 200 liter per sekund
  • 16 september - 31 december: 50 liter per sekund

Granån

  • 15 maj - 15 oktober: 100 liter per sekund
  • 16 oktober - 14 maj: 80 liter per sekund

Rottnan

  • 15 maj - 15 oktober: 900 liter per sekund
  • 16 oktober - 14 maj: 300 liter per sekund


 

 

 
Kymmens kraftverk

Bra att veta

Biotopvård

Länkar