Fiske i Gräsmark

Haklamp

Haklamp är till ytan ca 1 ha och ligger 237 m.ö.h. och omges till största delen av myrmark. Tjärnen är lätt tillgänglig med bil och är ett av våra två put and take-vatten. Vid vändplanen intill tjärnen finns det ett rastbord och utedass. Fiske efter Regnbågslax har bedrivits i tjärnen sedan 1994.

Bild av Haklamp
Haklamp                                                                               Foto: Mattias Larsson

Fisket i Haklamp

I Haklamp är det put and take fiske på Regnbågslax som gäller med ett speciellt dagkort för 100kr per dag och 3 fiskar.

Regnbågslax
Regnbåge på 3,4 kg som fångades av Michael Schutzer kvällen efter premiären 2011.                                      


                         
Bra att veta

Biotopvård

Länkar