Fiske i Gräsmark

Vattenkvalitet

Ett antal gånger varje år tas vattenprover för att bl. a. följa upp effekterna  av pågående kalkningsprojekt. Även undersökningar av bottenfauna kan förekomma på utvalda platser.

Nedanstående klickbara länkar (pdf) som tillhandahållits av Länsstyrelsen i Värmland visar variationen för olika vattendrags surhet (pH) samt förmåga att motstå pH-förändringar (alkalinitet).

Borrälven

Granån

Kymsälven

Rottnan nedströms Skallbergssjön

Rottnan uppströms Skallbergssjön


Forsande bäck                                Sjökalkning                                                                                        Foto: Jan HedinBra att veta

Biotopvård

Länkar